Współpraca

Konferencję zorganizowano we współpracy z:
Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

oraz