Współpraca

Konferencję zorganizowano we współpracy
z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.