Informacje organizacyjne

 1. Do udziału w konferencji są zaproszeni teoretycy i praktycy zajmujący się problematyką zarządzania publicznego, obronności, bezpieczeństwa.
 2. Sesje plenarne konferencji będą odbywać się w budynkach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Rembertów), Al. Gen. Chruściela 103.
 3. W ramach opłaty konferencyjnej (420 zł) organizatorzy zapewniają: udział w sesjach plenarnych i panelowych, serwis kawowy podczas przerw, obiad w dniu konferencji oraz materiały konferencyjne.
  Wpłaty należy dokonać do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  na konto:
  Akademia Sztuki Wojennej
  Bank PEKAO S.A. X Oddział Warszawa
  71 1240 6074 1111 0010 4302 4446
  z dopiskiem:
  udział w konferencji (imię i nazwisko uczestnika) „Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne”
 4. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu i zakwaterowania uczestników.