Kalendarium przygotowań

  • 15.06.2018 – Nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwa wraz z abstraktem artykułu w języku angielskim polskim i streszczeniem w języku polskim;
  • 05.09.2018 – Dokonanie opłaty konferencyjnej (420 zł);
  • 13.09.2018 – Przesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji;
  • 20.09.2018 – Przesłanie referatu;
  • 30.10.2018 – Informacja o zakwalifikowaniu referatu do druku w konkretnym czasopiśmie lub monografii.