Komitet organizacyjny

Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull – przewodnicząca komitetu
Dr Karina Górska-Rożej
Dr Aleksandra Kaczmarek
Dr Wiesław Krzeszowski
Dr Marlena Niemiec
Mgr Paulina Rosłoń
Mgr Sylwia Walasik