Kontakt

Instytut Zarządzania
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa
Tel.: 261-813-720; 261-813-079

e – mail: wojsko-spoleczenstwo@akademia.mil.pl

Konto konferencji:
Akademia Sztuki Wojennej
Bank PEKAO S.A. X Oddział Warszawa
71 1240 6074 1111 0010 4302 4446