Rada programowa

Prof. dr hab. Paweł Cieślar, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. Józef Jańczak, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. dr h. c. Wojciech Kosiedowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Tomasz Majewski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Andrzej Polak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Prof. dr hab. Stanisław Sirko, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. Zenon Stachowiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prof. dr hab. Bogdan Szulc, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. Adam Tomaszewski, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dr hab. Andrzej Czupryński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Dr hab. inż. Marta Domagalska-Grędys, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. Andrzej Gałecki, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Dr hab. Urszula Jarecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Dr hab. inż. Jarosław Kozuba, Politechnika Śląska
Dr hab. Krzysztof Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Płk dr hab. Piotr Malinowski, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Dr hab. Aleksandra Nowakowska, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Wojciech Pizło, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr hab. Jerzy Stańczyk, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Dr hab. Maciej Zastempowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Płk dr hab. Tadeusz Zieliński, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Płk dr hab. Tomasz Jałowiec, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Dr hab. Justyna Lipińska, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Dr Adriana Bartnik, Politechnika Warszawska
Dr Aleksander Babiński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dr Aranka Ignasiak-Szulc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Maria Jabłońska-Wołoszyn, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Dr Barbara Jurkowska, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
Dr Aneta Nowakowska-Krystman, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Dr Rafał Panfil, Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Ciechanowie
Młd. bryg. dr inż. Anna Prędecka, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Płk dr Marek Strzoda, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dr Agnieszka Rzeńca, Uniwersytet Łódzki
Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Uniwersytet w Białymstoku